Thông báo Thông báo
Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu và Thời gian thu phí xét tuyển, tổ chức sát hạch và nội dung ôn tập dự tuyển
08:30 | 04/02/2020 Print   E-mail    

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2019 thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu và Thời gian thu phí xét tuyển, tổ chức sát hạch và nội dung ôn tập dự tuyển như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển: 

STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày tháng
năm sinh

Trình độ chuyên môn

Trình độ Ngoại ngữ

Trình độ Tin học

Đối tượng ưu tiên

Công việc hiện tại

Đơn vị công tác hiện nay

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Ghi chú

Trình độ

Ngành

Chuyên ngành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Vị trí: Quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân: 05 chỉ tiêu

1

Lê Thị Loan

Nữ

19/8/1983

ĐH

Luật

Luật

A tiếng Anh

Chứng chỉ nghề

Không

Nhân viên hồ sơ thầu

Công ty TNHH Thiết bị quốc tế TPVT

Đạt

 

2

Vị trí: Hành chính - Tổng hợp: 02 chỉ tiêu

1

Phạm Thị Ngọc Anh

Nữ

30/12/1993

ĐH

Hành chính học

Tổ chức và Quản lý nhân sự

B tiếng Anh

A

Không

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Thẩm mỹ viện Á Đông TPHCM

Đạt

 

2

Tôn Thị Thùy Dương

Nữ

23/6/1978

ĐH

Luật học

Luật quốc tế

B tiếng Anh

ƯDCNTTCB

Không

Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính

BQL cảng Bến Đầm - Côn Đảo

Đạt

 

3

Võ Ngọc Giáp

Nam

01/5/1975

ĐH

Luật Kinh tế

Luật Kinh tế

B tiếng Anh

B

Tham gia lực lượng thanh niên xung phong

Kinh doanh tự do

 

Đạt

 

4

Nguyễn Thị Lộc

Nữ

05/01/1997

ĐH

Quản lý nhà nước

Quản lý công

B tiếng Anh

ƯDCNTTCB

Không

Thực tập viên

Văn phòng HĐND&UBND TPVT

Đạt

 

5

Nguyễn An Hậu

Nam

15/9/1993

ĐH

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điện

B tiếng Anh

B

Không

Công nhân Kỹ thuật

Công ty CP Công nghệ Việt - Séc, KCN Đông Xuyên TPVT

Đạt

 

6

Nguyễn Trọng Nam

Nam

04/01/1986

ĐH

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

B tiếng Anh

Kỹ sư CNTT

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Giám đốc

Công ty TNHH TMDL Kachitravel

Đạt

 

3

Vị trí: Kế toán: 01 chỉ tiêu

1

Nguyễn Thị Như Hoa

Nữ

15/4/1984

ĐH

Kế toán

Kế toán

B tiếng Anh

B

Không

Không

 

Đạt

 

2

Nguyễn Thị Hương

Nữ

16/4/1985

ĐH

Kế toán

Kế toán

B tiếng Anh

A

Không

Nhân viên kế toán

Công ty TNHH DP và trang thiết bị y tế Vĩnh Khang

Đạt

 

3

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

17/9/1990

ĐH

Quản trị tài chính kế toán

Tài chính kế toán

C tiếng Anh

C

Không

Nhân viên kế toán

Gara ô tô Hiệp Thành TPVT

Đạt

 

4

Nguyễn Ngọc Yến

Nữ

29/02/1984

ĐH

Kế toán

Kế toán

B tiếng Anh

Trung cấp

Không

Nhân viên kế toán

Bưu điện TPVT

Đạt

 

 

2. Thời gian thu phí: Ngày 05/02/2020 (trong giờ hành chính), tại Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu

3. Lệ phí: 500.000 đồng/1 thí sinh (Mức thu phí trên được quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

4. Thời gian tổ chức phỏng vấn thực hành: Ngày 12/02/2020 (Thứ Tư), bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Tại: Hội trường UBND thành phố Vũng Tàu (số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu).

5. Nội dung ôn tập:

5.1. Phần kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí việc làm dự tuyển):

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 2).

5.2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

* Vị trí: Quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh:

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường;

- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Quyết định số 8480/QĐ.UB ngày 21/10/2002 của UBND tỉnh BR-VT về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu;

- Quyết định số 381/QĐ.UB ngày 02/3/2004 của UBND tỉnh BR-VT về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu.

* Vị trí: Hành chính - Tổng hợp (chuyên ngành Hành chính):

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

* Vị trí: Hành chính - Tổng hợp (chuyên ngành Công nghệ thông tin):

- Luật Công nghệ thông tin số: 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật an ninh mạng số: 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội (Chương 1 - Những quy định chung, Chương IV - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân);

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Chương 1);

- Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH  ngày 25/6/2019 của Văn phòng Quốc hội.

* Vị trí: Kế toán:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

- Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/ 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Các thí sinh lưu ý: Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập. Do đó, thí sinh dự tuyển chủ động ôn tập theo nội dung nêu trên. Thí sinh khi đến tham dự phỏng vấn mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu thông tin cá nhân.