Thông báo Thông báo
Thông tin số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ xét tuyển viên chức giáo dục và đạo tạo đợt 1 năm 2019-
09:00 | 03/02/2020 Print   E-mail    

Nhằm chủ động theo dõi, thực hiện và tạo điều kiện cho thí sinh được biết, tham khảo và chủ động lựa chọn vị trí dự tuyển, Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thông báo lịch cụ thể đăng thông tin số lượng Phiếu đăng ký như sau: 

1. Thông tin số lượng Phiếu đăng ký lần 1: ngày 03/02/2020;

Số lượng phiếu dự tuyển vị trí giáo viên mầm non: 27 phiếu (xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về)

Số lượng phiếu dự tuyển vị trí giáo viên khối tiểu học: 25 phiếu (xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về)

Số lượng phiếu dự tuyển vị trí giáo viên khối THCS: 21 phiếu (xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về)

Số lượng phiếu dự tuyển vị trí nhân viên các khối: 02 phiếu (xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về)

2. Thông tin số lượng Phiếu đăng ký lần 2: ngày 14/02/2020;

3. Thông tin số lượng Phiếu đăng ký lần cuối: ngày 20/02/2020.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn