Thông báo Thông báo
phê duyệt đợt 1 kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020
10:52 | 08/07/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 phê duyệt đợt 1 kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020 đối với 246 thí sinh, cụ thể như sau: 

STT

Khối/vị trí tuyển

Nhu cầu

Tổng thí sinh sát hạch

Kết quả phê duyệt

Ghi chú

Trúng tuyển

Không trúng tuyển

1

Mầm non

61

88

60

28

 

 

Giáo viên

60

86

59

27

Phụ lục I

 

Nhân viên

1

2

1

1

Phụ lục IV 

2

Tiểu học

84

104

57

41

 

 

Giáo viên

82

102

55

41

- Phụ lục II

- 06 thí sinh chưa phê duyệt kết quả.

 

Nhân viên

2

2

2

-

Phụ lục IV 

3

Trung học cơ sở

38

60

22

38

 

 

Giáo viên

24

57

19

38

Phụ lục III 

 

Nhân viên

14

3

3

0

Phụ lục IV 

 

Tổng cộng

183

252

139

107

 

 

Theo Quyết định, Trưởng Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành thông báo công nhận kết quả trúng tuyển; thực hiện đối chiếu văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định tuyển dụng viên chức sau khi có báo cáo kết quả thẩm tra văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị.

Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ; báo cáo kết quả thẩm tra văn bằng, chứng chỉ để Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định tuyển dụng; thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định./.