Thông báo Thông báo
Triển khai Cuộc thi Quyển sách tôi yêu lần thứ III - năm 2021
08:01 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 13/KH-SVHTT ngày 22/01/2021 giữa Sở Văn hóa – Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Quyển sách tôi yêu lần thứ III - năm 2021, ngày 03/2/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 289/SGDĐT-VP về việc Triển khai Cuộc thi Quyển sách tôi yêu lần thứ III - năm 2021.

Hình minh họa

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện một số nội dung Cuộc thi Quyển sách tôi yêu lần thứ III - năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thông báo trực tuyến rộng rãi và khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi Quyển sách tôi yêu lần thứ III - năm 2021 trên tinh thần tự nguyện và đảm bảo các quy định của Ban tổ chức Cuộc thi.

2. Đối tượng: Học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong toàn tỉnh năm học 2020-2021.

3. Thể lệ, nội dung Cuộc thi Quyển sách tôi yêu lần thứ III - năm 2021: Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số 13/KH-SVHTT ngày 22/01/2021 giữa Sở Văn hóa – Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian: Từ ngày 02/2/2021 đến 16h30 ngày 15/03/2021.

5. Địa chỉ nộp bài dự thi: Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc nộp bài qua địa chỉ email: quuyensachtoiyeu.tvbrvt@gmail.com

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện./.

Tin: Lê Ngân, BBT