Thông báo Thông báo
Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
01:59 | 31/01/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo số 40/TB-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; ngày 28/01/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã có Thông báo số 635/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nội dung Thông Báo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, Doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế,… được nghỉ làm việc từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Do ngày Mùng 2 và Mùng 3 tết Nguyên đán (tức ngày 13 và 14 tháng 02 năm 2021 Dương lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày Mùng 4 và Mùng 5 tết Nguyên đán (tức ngày 15 và 16 tháng 02 năm 2021 Dương lịch).

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ nêu trên.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm:

- Kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, ở từng địa bàn dân cư; bố trí trực cơ quan, trực cấp cứu, cứu hộ, phòng chống cháy nổ theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

- UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo thực hiện treo cờ Tổ quốc (theo công văn số 4536/UBND-NV ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu); đồng thời đề nghị Ban quản lý, Ban quản trị các khu chung cư trên địa bàn tuyên truyền, vận động các hộ dân sống tại chung cư treo cờ Tổ quốc (theo công văn số 3329/UBND-VHTT ngày 28/5/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu).

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành phố;

- Thực hiện tổng vệ sinh và giữ gìn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức treo cờ, pano, biểu ngữ và các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp theo quy định trong ngày tết Nguyên đán Tân Sửu.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và thông tin rộng rãi nội dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.

7. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh hỗ trợ thông tin nội dung thông báo này để cán bộ, nhân dân thành phố Vũng Tàu biết, thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT