Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1
11:02 | 07/01/2021 Print   E-mail    

Ngày 23/12/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6930/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn tại xã Long Sơn 1, thành phố Vũng Tàu.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn 1 được giao cho Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng Phương Nam và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Trí Dũng làm chủ đầu tư.

Phạm vi ranh giới quy hoạch thuộc địa phận xã Long Sơn 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: phía Đông giáp đường quy hoach lộ giới 27m, phía Tây giáp đồi 84, phía Bắc giáp dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, phía Nam giáp Khu lâm viên 2. Diện tích quy hoạch khoảng 23,35ha và dự kiến dân số khoảng 4.014 người; là khu dân cư quy hoạch xây dựng mới, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tính chất khu ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và định hướng phát triển khu trung tâm đảo Long Sơn

Các nội dung chính của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Sơn như sau: Quy hoạch sử dụng đất; Phân khu chức năng; Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó quy hoạch hoạch san nền và thoát nước mặt, quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước thải, quy hoạch cấp điện và chiếu sáng, quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc và cáp truyền hình, quy hoạch xử lý chất thải rắn; Đánh giá môi trường chiến lược và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Thiết kế đô thị gồm đất ở, đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ, đất công viên cây xanh – TDTT, đất giao thông – hạ tầng kỹ thuật, các trục cảnh quan chính và công trình điểm nhấn, các quy định cụ thể về chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, về độ cao nền xây dựng, về hình thức kiến trúc ngoài công trình, vật liệu, màu sắc công trình, về không gian cây xanh, quảng trường, Tiến độ thực hiện và nguồn vốn.

Để tổ chức thực hiện, UBND Thành phố giao các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với chủ đầu tư công khai đồ án quy hoạch, tổ chức triển khai lập dự án đầu tư và tổ chức thực hiện bố trí lô đất nhà phố liên kế có diện tích 92,5m2 tại lô OLK-A4.20 để bàn giao và chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu công trình làm trụ sở khu phố. Đồng thời, chủ trì quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở giải quyết các thủ tục liên quan về đất đai theo quy định./.