Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
UBND Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đường Thùy Vân, Vũng Tàu
05:45 | 21/01/2021 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 422/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Theo đó các nội dung như Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có phạm vi ranh giới cụ thể là Phía Tây Bắc giáp khu vực dân cư hiện hữu; phía Đông Nam giáp Biển Đông; phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn An Ninh; phía Tây Nam giáp đường Phan Chu Trinh; với tổng diện tích khoảng 77,9ha; thuộc địa phận các Phường: 2, 8, Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Với tính chất quy hoạch là khu hỗn hợp du lịch, dịch vụ, thương mại, ở, công viên công cộng và bãi biển.

Quy hoạch phân khu chức năng: là Khu vực đô thị phía trong đường Thùy Vân gồm đất hỗn hợp du lịch, thương mại dịch vụ; đất quốc phòng; đất cây xanh; đất ở, thương mại dịch vụ, du lịch hỗn hợp; đất hạ tầng kỹ thuật; Khu vực ven biển phía trước Bãi Sau gồm khu công viên Bãi Sau; khu công viên kết hợp dịch vụ công cộng; khu bãi biển; Đất giao thông, sân bãi và lối xuống biến gồm đất giao thông; đất sân bãi và lối xuống biển. Chỉ tiêu sử dụng đất sẽ được tính toán trong quy hoạch chi tiết đảm bảo sử dụng quỹ đất hiện có.

Đường Thùy Vân với quy hoạch là khu hỗn hợp du lịch, dịch vụ, thương mại, ở, công viên công cộng và bãi biển 

Còn chỉ tiêu sử dụng đất: Mật độ xây dựng khu vực phía biển tối đa 5%; Mật độ xây dựng toàn khu tối đa 25%; Tầng hầm từ 01 - 05 tầng; Tầng cao xây dựng tối thiểu 01 tầng, tối đa 50 tầng; và Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật thì chỉ tiêu cấp nước gồm: Nước công cộng dịch vụ: 3 lít/m2 sàn/ngày đêm; Nước tưới cây khu cây xanh tập trung: 3 lít/m2/ngày đêm; Nước tưới cây, rửa đường: 0,5 lít/m2 sàn/ngày đêm; Hệ số nước dự phòng rò rỉ: 10% Qtt; Tiêu chuẩn thoát nước thải: 80% lưu lượng nước cấp; Chỉ tiêu cấp điện: Đất hỗn hợp, dịch vụ công cộng - du lịch: 30 w/m2 sàn; Đất công trình nhà vệ sinh, cúu hộ: 20W/m2 sàn; Cây xanh-cây xanh thể thao: 1 w/m2; Tỷ lệ thu gom nước thải từ 0,9-lkg/người/ngày (tương ứng với 90-95%), đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thì về Giao thông: Xác định các tiêu chuẩn, mạng lưới đường; Tổ chức giao thông, phân loại đường, mặt cắt; bãi đỗ xe công cộng; Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí; San nền, thoát nước: Xác định cốt khống chế xây dựng trên cơ sở bám sát địa hình, giữ gìn cảnh quan môi trường; Xác định khối lượng đào đắp; Giải pháp thoát nước mưa, quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa; Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí; Cấp nước: Xác định nguồn nước cấp; Xác định nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước cho từng loại hình chức năng của toàn khu; Quy hoạch mạng lưới cấp nước: chiều dài, đường kính, các họng cứu hỏa; Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí; Cấp điện và chiếu sáng đô thị: Xác định nguồn cấp điện; Xác định nhu cầu sử dụng điện năng và phụ tải của từng loại hình chức năng và toàn khu; Quy hoạch mạng lưới cấp điện: trạm phân phối, tuyến cấp điện; Đề xuất các giải pháp quy hoạch tiết kiệm năng lượng, các giải pháp khai thác sử dụng năng lượng sạch; Lưới hạ thế và chiếu sáng đô thị; Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí; Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn: Xác định chỉ tiêu, khối lượng nước thải sinh hoạt; Quy hoạch hệ thống thoát nước thải; hệ thống cống, trạm bơm, trạm xử lý; các công trình dịch vụ, công trình quản lý, nhà vệ sinh công cộng; Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí; Cắm mốc đường đỏ: Lập hồ sơ cắm mốc và chỉ giới đường đỏ.

UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức lập và trình đồ án quy hoạch theo đúng tiến độ thực hiện và Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Vũng Tàu trong quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt đồ án quy hoạch theo đúng nội dung Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT