Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh quy hoạch dự án văn phòng kết hợp nhà ở chung cư thương mại Hoàng Gia tại Phường 8
09:19 | 07/09/2020 Print   E-mail    

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Bãi Sau (đoạn từ Hòn Bà đến Fairyland) đối với lô đất diện tích 837,7m2 để xây dựng dự án Văn phòng kết hợp nhà ở chung cư thương mại Hoàng Gia tại phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Bãi Sau (đoạn từ Hòn Bà đến Fairyland) đối với lô đất diện tích 837,7m2 để xây dựng dự án Văn phòng kết hợp nhà ở chung cư thương mại Hoàng Gia. Phạm vi ranh giới điều chỉnh lô đất diện tích 837,7m2, phường 8, thành phố Vũng Tàu được giới hạn cụ thể: phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn An Ninh (lô giới quy hoạch 33m); phía Đông Nam giáp đường Nguyễn Hưu Tiến (lô giới quy hoạch 13m), các phía còn lại giáp đất của dân.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch từ đất xây dựng nhà nghỉ kiểu biệt thự thành đất hỗ hợp văn phòng kết hợp nhà ở chung cư thương mại với mật độ xây dựng tối đa 70% (trên khu đất 837,7m2) sau khi trừ chỉ giới xây dựng, khoảng lùi biên, tầng cao là 18 tầng (không kể tầng hầm, hạ tầng kỹ thuật và tầng mái nếu đảm bảo quy định tại Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng), chỉ giới xây dựng >= 6m so với lộ giới đường Nguyễn An Ninh (rộng 33m) và lộ giới đường Nguyễn Hữu Tiến (rộng 13m), khoảng lùi biên tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành xây dựng hiện hành. Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1955/QĐ-UBT ngày 06/12/1993 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ ½.000 Khu du lịch Bãi Sau (đoạn từ Hòn Bà đến Fairyland), thành phố Vũng Tàu

Tại Quyết định nói trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau (tên cũ là Quy hoạch chi tiết tỷ lệ ½.000 Khu du lịch Bãi Sau) đang tổ chức điều chỉnh tổng thể; Tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực được biết, thực hiện; Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư nhà Hoàng Gia tổ chức thực hiện dự án theo quy định tại Luật nhà ở, Luật Xây dựng và pháp luật hiện hành liên quan khác.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 31/8/2020, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 6841/UBND-QLĐT về việc tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh. Tại công văn, UBND Phường 8 được giao chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố, công khai quy hoạch để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Giao Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào quy hoạch chuyên ngành để tổ chức quản lý theo quy hoạch được duyệt./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT