Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
UBND tỉnh đồng ý lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Bãi Trước, Vũng Tàu
05:55 | 11/01/2021 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 42/UBND-VP ngày 06/01/2021 về việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu gửi Sở Xây dựng và UBND thành phố Vũng Tàu.

Khu vực Bãi Trước, Vũng Tàu

Theo đó UBND tỉnh đồng ý, giao cho UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu và Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn UBND thành phố VŨng Tàu trong quá trình tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT