Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Quyết định điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu
05:24 | 28/01/2021 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung và tiến độ thực hiện tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

Về địa điểm, phạm vi ranh giới: Phạm vi khu vực điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, điều chỉnh giới hạn nhu sau: Phía Bắc giáp rạch Bến Đình;Phía Nam giáp núi Nhỏ và đuờng Võ Thị Sáu; Phía Đông giáp đuờng Võ Thị Sáu và sân bay; Phía Tây giáp núi Lớn và biển Đông. Thuộc địa phận các phuờng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, một phần các phuờng: 9, Thắng Nhì, Thắng Tam và phuờng Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Quy mô diện tích phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh giảm quy mô diện tích từ 896,73 ha thành 890,9 ha. Điều chỉnh dân số Khu đô thị Nam Vũng Tàu tăng từ 170.000 nguời thành 172.000 nguời.

Về nội dung điều chỉnh: Theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh, tính chất là: Là khu vực đô thị hiện hữu xen lẫn cải tạo, chỉnh trang, là trung tâm thuơng mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh và thành phố, là không gian quan trọng của thành phố luu giữ, phát huy các giá trị về kiến trúc, cảnh quan đặc trung của thành phố Vũng Tàu. Quan điểm cải tạo hạ tầng đồng bộ, giữ gìn bản sắc, nâng cao đời sống văn minh đô thị, khu vực cải tạo với hình thái mật độ thấp kết hợp cao tầng.

Nay theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, điều chỉnh tính chất thành: Là khu đô thị hiệu hữu với định hướng ưu tiên cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hướng bảo tồn cấu trúc không gian đô thị truyền thống, bảo tồn công trình kiến trúc, cảnh quan và hệ sinh thái có giá trị; khai thác hiệu quả các quỹ đất công sở sau khi di dời, ưu tiên quỹ đất sau di dời cho các chức năng công cộng, cây xanh và hỗn hợp (văn phòng, thương mại, du lịch và nhà ở).

Bổ sung các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản áp dụng, nội dung bổ sung như sau: Căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cơ bản dự kiến áp dụng đối với khu vực đô thị Nam Vũng Tàu được áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại I, đồng thời theo các quy định hên quan đối với khu vực đô thị hiện hữu như Dân số hiện trạng là 15,1 vạn người; Đất nhóm ở là 55-70 m2/người, Đất CTCC đơn vị ở là 3-5 m2/người, Đất cây xanh đơn vị ở là 2-3 m2/người; Tỷ lệ đất giao thông chỉ tiêu quy hoạch 18-20.

Về tiến độ thực hiện thì điều chỉnh trong thời gian 09 tháng thành thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch phải trình phê duyệt trong Quý I năm 2021. Thời gian lập quy hoạch không bao gồm thời gian các cơ quan thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt hoặc các lý do bất khả kháng.”

Đối với những nội dung khác giữ nguyên theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu đã đuợc UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 và số 611/QĐ- UBND ngày 17/3/2017./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT