Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh quy hoạch đối với thửa đất số 21 thuộc tờ bản đồ số 10 đường Trần Phú
06:17 | 05/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với thừa đất số 21 (cũ 56), thuộc tờ bản đồ số 10 (cũ 03) tại đường Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu để xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ văn phòng

Theo đó, Quyết định địa điểm, phạm vi ranh giới phía Tây Nam giáp đường Trần Phú, các phía còn lại giáp nhà và đất của dân với hiện trạng sử dụng đất là đất thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Xuân Thắng.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với thừa đất số 21 (cũ 56), thuộc tờ bản đồ số 10 (cũ 03) tại đường Trần Phú với diện tích 504m2 từ đất ở mới thành đất hỗn hợp ở kết hợp dịch vụ để xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ văn phòng với mật độ xây dựng là 65%; Chiều cao công trình là 5 tầng + tầng lửng + tum thang tương đương khoản 24,5m tính từ vỉa hè đường Trần Phú; khoảng lùi xây dựng công trình >6m so với lộ giới quy hoạch đường Trần Phú. Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2283/QĐ- UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu.

Tại Quyết định nói trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu để tổ chức quản lý; Tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực được biết, thực hiện. Đồng thời, giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Vũng Tàu, ông Phạm Xuân Thắng thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 06/32020, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 3449/UBND-QLĐT về việc tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh. Tại công văn, UBND Phường 1 được giao chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Phạm Xuân Thắng (chủ đầu tư) tổ chức công bố, công khai quy hoạch để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào quy hoạch chuyên ngành để tổ chức quản lý theo quy hoạch được duyệt./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT