Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô G8 và lô G9 Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại Phường 9
05:55 | 01/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 28/5/2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô G8 và lô G9 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Theo quyết định, điều chỉnh gộp 02 lô đất có ký hiệu G8 diện tích 228,42m2 và G9 diện tích 232,35m2 thành 01 lô đất ký hiệu G8-9 diện tích 460,77m2 để đầu tư xây dựng nhà ở biệt thự, tầng cao 2-3 tầng và mật độ xây dựng tối đa ≤ 50% giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt. Tại lô đất được điều chỉnh cục bộ quy hoạch, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật công trình xây dựng cho phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với trục đường nội bộ N2 của dự án. Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

Quyết định chỉ điều chỉnh các nội dung ghi ở Điều 1, các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của UBND thành phố Vũng Tàu

Để tổ chức thực hiện, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH Một Thành viên Sản xuất nhập khẩu dịch vụ và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 9 trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; Phối hợp với UBND phường 9, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt; Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai trước khi tiếp tục tổ chức triển khai dự án theo quy hoạch;Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư xây dựng theo đúng nội dung quy hoạch tại Điều 1 của Quyết định và các quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành; lập điều chỉnh hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phải có thỏa thuận việc tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với các cơ quan quản lý chuyên ngành; Sau khi điều chỉnh, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, xác định nghĩa vụ tài chính đất đai phát sinh (nếu có) và phải nộp bổ sung số tiền phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định đối với các đồ án quy hoạch điều chỉnh có sự thây đổi về chức năng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản  5 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Kết luận thanh tra số 371/KL-TTr ngày 04/11/2019 của Chánh Thanh tra Bộ xây dựng.

Tại Quyết định, UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với UBND phường 9 quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường  căn cứ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. Giao UBND phường 9 chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, theo dõi, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn do mình quản lý./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT