Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với phần diện tích 5.620,0 m2 Khu biệt thự đường Bà Triệu
05:46 | 01/06/2020 Print   E-mail    

Ngày 15/5/2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với phần diện tích 5.620,0m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Bà Triệu, tại phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Theo quyết định,phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch cục bộ phần diện tích 5.620,0 m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự đường Bà Triệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Phần diện tích đất khoảng 5.620,0 m2 được tách ra sẽ thực hiện theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu.

Các nội dung chính được điều chỉnh quy hoạch gồm: Quy hoạch sử dụng đất; Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế đô thị. Các quy định khác: Khoảng lùi biên, độ cao nền xây dựng, hàng rào, cây xanh trong khuôn viên xây dựng; Hình thức kiến trúc ngoài công trình, vật liệu và màu sắc công trình; Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

Quyết định chỉ điều chỉnh các nội dung ghi ở Điều 1, các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung Quyết định số 74/QĐ.UB ngày 11/01/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 9006/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu

Để tổ chức thực hiện, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu công ty Cổ phần Tam Thắng là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 1 trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; Phối hợp với UBND phường 1, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt; lắp dựng panô bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết, giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt và để cho các hộ dân có quyền sử dụng đất hợp pháp được thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định; Cam kết tạo mọi điều kiện cho các hộ dân tại phần diện tích điều chỉnh tách ra khỏi dự án được đấu nối và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến từng lô đất như nội dung cuộc họp tại Văn bản số 139/UBND ngày 10/02/2020 của UBND phường 1; Liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn các thủ tục liên quan kết thúc đầu tư dự án theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật khác có liên quan.

Tại Quyết định, UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với UBND phường 1 quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường  căn cứ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. Giao UBND phường 1 chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, theo dõi, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn do mình quản lý.

Ngoài ra, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các hộ dân thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; Khi cải tạo nhà ở hoặc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ phải lập hồ sơ xin phép xây dựng tuân thủ theo các quy định hiện hành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; phải có thỏa thuận việc tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với các cơ quan quản lý chuyên ngành./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT