Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô số 13 và lô số 14 đường Ngô Tùng Châu, Phường 2
08:33 | 11/05/2020 Print   E-mail    

Ngày 06/5/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô số 13 và lô số 14 thuộc quy hoạch mặt bằng phân lô tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ tỉnh Đoàn đường Ngô Tùng Châu, tại phường 2, thành phố Vũng Tàu. 

Theo Quyết định, phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch đối với lô số 13 và lô số 14 thuộc quy hoạch mặt bằng phân lo tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ tỉnh Đoàn đường Ngô Tùng Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Diện tích điều chỉnh cục bộ: 131,5 m2. Đất xây dựng nhà ở. 

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh từ 02 lô nhà ở số 13 diện tích 64,5 m2 (thửa đất số 330, tờ bản đồ số 28) và số 14 diện tích 67,0 m2 (thửa đất số 331, tờ bản đồ số 28) thành 01 lô số 13-14, diện tích 131,5 m2 để xây dựng nhà ở riêng lẻ, tầng cao 04 tầng + 01 tầng hầm + tum thang, mật độ xây dựng 85%; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật,  điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho công trình xây dựng cho phù hợp, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với đường giao thông nội bộ; Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014. 

Quyết định chỉ điều chỉnh các nội dung nêu trên, còn các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nội dung Quyết định số 10307/QĐ.UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh 

Tại Quyết định, UBND thành phố Vũng Tàu giao Bà Nguyễn Hồng Vy Đan là chủ đầu tư công trình nhà ở riêng lẻ có trách nhiệm phối hợp với UBND phường 2, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn tổ chức công bố công khai quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, xây dựng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; Khi cải tạo nhà ở hoặc xây dựng mới nhà ở riêng lẻ phải lập hồ sơ xin phép xây dựng tuân thủ theo các quy định hiện hành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; phải có thỏa thuận việc tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị với các cơ quan quản lý chuyên ngành. 

Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với UBND phường 2 quản lý toàn diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy hoạch được phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. 

Giao UBND phường 2 chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư tổ chức công bố công khai quy hoạch trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, theo dõi, kiểm tra và giám sát dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn do mình quản lý./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT