Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Phường 11
08:43 | 11/05/2020 Print   E-mail    

 

Ngày 07/5/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. 

Theo đó, Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch là khu vực lập quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có giới hạn phía Đông Nam giáp đường 3/2, phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch và Khu nhà ở Phước Sơn, phía Đông Bắc giáp trường Cao đẳng nghề - Cơ sở 2 (Trường Cao đẳng cộng đồng cũ), phía Tây Nam giáp trường trung cấp giao thông vận tải thuộc địa phận phường 11, thành phố Vũng Tàu; Quy mô khoảng 86.567 m2 (8,7ha) trong đó, quy mô đào tạo dự kiến khoảng 15.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Các nội dung chính lập quy hoạch cụ thể sau: Quy hoạch sử dụng đất; Phân khu chức năng; Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; Đánh giá tác động môi trường; Hồ sơ sản phẩm; Dự toán kinh phí; Chi phí lập quy hoạch và nguồn vốn; Tiến độ thực hiện. 

Theo Quyết định, UBND thành phố giao Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như nhiệm vụ thiết kế đã được duyệt và đúng với các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT