CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đọc tiếp »