Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Mừng Đại hội Đảng thành công
05:09 | 05/02/2021 Print   E-mail    

 

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp 

Mừng Đại hội Đảng thành công

--------------

 

Toàn dân ta vô cùng phấn khởi

Mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Bắc – Trung - Nam từ trẻ đến già

Vui phấn khởi vẫy cờ, hoa chào đón

 

Cùng quyết tâm một lòng giữ trọn

Vững niềm tin vào Đảng quang vinh

Với Ban Chấp hành sáng suốt, anh minh

Sống gương mẫu, hết mình vì dân tộc

 

Luôn kiên định giữ vững nền độc lập

Kinh tế mạnh giàu, vị thế nâng lên

Trọn vẹn chủ quyền, đất nước bình yên

Giữa đoàn kết vững bền cùng thế giới

 

Đại hội Đảng lần thứ XIII thắng lợi

Thỏa nỗi lòng trông đợi, chờ mong

Quân với dân nguyện đoàn kết một lòng

Cùng thực hiện thành công Nghị quyết./. 

Thơ: Trọng Chu, BBT