Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chúc mừng Đại hội Đảng thành công
05:06 | 21/01/2021 Print   E-mail    

 

Hướng tới ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII (25/01/2021) 

Chúc mừng Đại hội Đảng thành công

 

 

 

Mọi bước chuẩn bị đã làm xong

Lòng dân nô nức những ngóng trông

Đại hội XIII được khai mạc

Nguyện vọng thiêng liêng nỗi chờ mong.

 

Chúc mừng Đại hội thứ XIII

Đảng Cộng sản quang vinh của chúng ta

Lòng dân phấn khởi vui chào đón

Phố biển Vũng Tàu rộn tiếng ca

 

Nối tiếp vẻ vang trang sử vàng

Quyết trừ tiêu cực, diệt quan tham

Đất nước hùng cường, dân no ấm

Kinh tế mạnh giàu - bước sang trang

 

Xây nền dân chủ - nắng ban mai

Ý Đảng, lòng dân vững pháo đài

Tất cả kết đoàn cùng hướng tới

Tổ quốc vinh quang – sáng tương lai./. 

Thơ: Trọng Chu, BBT