Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Chí Linh tại Phường 10, thành phố Vũng Tàu
08:22 | 29/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 06/4/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Chí Linh tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó,  Quyết định phê duyệt tên đồ án: Điều chỉnh tên dồ án từ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Chí Linh tại phường 10, thành phố Vũng Tàu thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Chí Linh có phạm vi sau: Phía Tây Bắc giáp đường 3/2 (51B); phía Tây Nam giáp với Khu Trung tâm Chí Linh; phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch; phía Đông Nam giáp đường 3/2 (51C) và Khu tái định cư 10ha thuộc địa phận phường 10, thành phố Vũng Tàu. Điều chỉnh quy mô từ 58,49ha còn 41,89ha; Quy mô dân số theo quy mô 41,98h là 12.000 đến 14.000 người. Điều chỉnh từ khu tái định cư thành khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang (có bố trí khu nhà ở tái định cư).

Và gồm các nội dung chính được phê duyệt tại Quyết định: Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan; Thiết kế đô thị; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường; Dự kiến các hạng mục công trình, dự án ưu tiên đầu tư; Hồ sơ sản phẩm; Chi phí lập quy hoạch và nguồn vốn; Tiến độ thực hiện.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư tổ chức triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo các nội dung đã duyệt tại Quyết định và đúng với các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT