Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh quy hoạch đối với lô đất 71 đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu
04:18 | 23/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất số 71 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất thửa đất 71, tờ bản đồ số 48 để đầu tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Phạm vi ranh giới điều chỉnh là thửa đất 71, tờ bản đồ số 48 tại số 300 tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu được giới hạn cụ thể: phía Bắc và phía Nam giáp đất của dân; phía Tây giáp đường Trần Phú hiện hữu; phía Đông giáp: Đất quy hoạch xây dựng công trình vui chơi giải trí công cộng (ký hiệu M1). Quy mô diện tích khu đất: Khoảng 4.647,4m2.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với đối với lô đất thửa đất 71, tờ bản đồ số 48 với diện tích khoảng 4.647,4m2, từ đất được phép xây dựng công trình vui chơi giải trí công cộng mật độ xây dựng tối đa 15% tầng cao 02 tầng thành đất ở kết hợp dịch vụ mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao tối đa 04 tầng để đầu tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ du lịch – ký hiệu HH. Các chỉ tiêu khác sẽ được xem xét trong quá trình lập dự án đầu tư trên cơ sở phù họp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành. Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2283/QĐ- UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu.

Tại Quyết định nói trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu để tổ chức quản lý và tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực được biết, thực hiện; Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng theo đúng nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 15/4/2020, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 2187/UBND-QLĐT về việc tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh. Tại công văn, UBND Phường 5 được giao chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư tổ chức công bố, công khai quy hoạch để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào quy hoạch chuyên ngành để tổ chức quản lý theo quy hoạch được duyệt./.

Tin: Hiếu  Nguyễn, BBT