Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Công bố điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất dự án Trạm xăng dầu Long Sơn
04:15 | 23/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn đối với khu đất dự án Trạm xăng dầu Long Sơn (thửa đất số 79, tờ bản đồ số 111) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn đối với khu đất dự án Trạm xăng dầu Long Sơn (thửa đất số 79, tờ bản đồ số 111) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Khu vực điều chỉnh quy hoạch có giới hạn phía Đông, Nam giáp đất của dân; phía Tây, Bắc giáp đường vào Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn. Diện tích quy hoạch khoảng 9.359,4m, thuộc địa phận Long Sơn

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Long sơn đối với thửa đất số 79, tờ bản đồ số 111 xã Long Sơn phần diện tích 7.600m2, từ quy hoạch đất Lâm viên núi lửa thành đất thương mại, dịch vụ để đầu tư xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu và các công trình dịch vụ, phụ trợ như: cửa hàng tiện ích, dịch vụ bảo dưỡng xe,…, phần diện tích còn lại thuộc đất giao thông vẫn giữ nguyên theo quy hoạch được phê duyệt. Các chỉ tiêu sử dụng đất đầu tư xây dựng dự án: Mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao tối đa 03 tầng, chiều cao tối đa 12m, khoảng lùi công trình tối thiểu 06m, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Những nội dung khác của quy hoạch vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 21/03/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Tại Quyết định nói trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để tổ chức quản lý và tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực được biết, thực hiện; Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Tuấn Cường lập và trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo đúng nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/4/2020, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 2172/UBND-QLĐT về việc tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh. Tại công văn, UBND xã Long Sơn được giao chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư tổ chức công bố, công khai quy hoạch để cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào quy hoạch chuyên ngành để tổ chức quản lý theo quy hoạch được duyệt./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn