Thông báo Thông báo
"BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Khẳng định tiềm năng –Nâng tầm hội nhập”
06:15 | 14/12/2020 Print   E-mail    

Là khẩu hiệu (slogan) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được trao giải và công bố rộng rãi từ tháng 9/2020. "BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Khẳng định tiềm năng –Nâng tầm hội nhập” tên tiếng Anh “BA RIA - VUNG TAU Confirm the potential - Raise the integration”.

Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh khẩu hiệu (slogan) này chính thức được sử dụng trên các ấn phẩm, tài liệu, tặng phẩm, trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh tại các sự kiện du lịch trong nước và quốc tế. Câu khẩu hiệu cũng thể hiện mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT