Thông báo Thông báo
Thời gian thu phí xét tuyển, tổ chức sát hạch và nội dung ôn tập dự tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch năm 2020
10:14 | 04/12/2020 Print   E-mail    

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch năm 2020 thông báo Thời gian thu phí xét tuyển, tổ chức sát hạch và nội dung ôn tập dự tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch năm 202, như sau:

 

1. Về thu phí xét tuyển:

- Mức thu: 500.000 đồng/1 thí sinh (năm trăm nghìn đồng).

(Mức thu phí trên được quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

- Thời gian thu: Ngày 03/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

2. Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn thực hành và nội dung ôn tập:

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn thực hành:

- Thời gian: Ngày 15/12/2020 (Thứ Năm), bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Vũng Tàu (số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu).

2.2. Nội dung ôn tập:

a) Phần kiến thức chung:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 do Quốc hội khóa XII ban hành ( Điều 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,19, 22, 26, 29, 35, 36, 52)

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Điều 2)

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ( Điều 3, 6, 9, 10, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 43, 44, 52, 58, 59).

b) Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Vị trí: Quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh:

- Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hợp nhất Ban Quản lý các Khu du lịch và Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch.

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017 (Điều 3, 4, 8).

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ( Khoản 1, 2 Điều 20).

- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch ( Điều 6, 7, 9, 10).

- Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (Điều 3, 4, 9).

- Nội quy bãi biển du lịch (kèm theo Quyết định số 6054/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND TPVT).

- Quy định tắm biển (kèm theo Quyết định số 6055/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND TPVT).

- Cảnh báo tắm biển (kèm theo Công văn số 811/UBND-BQLDL ngày 02/03/2016 của UBND TPVT).

Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập. Đề nghị thí sinh dự tuyển chủ động ôn tập theo nội dung nêu trên. Thí sinh khi đến tham dự phỏng vấn mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu thông tin cá nhân.

Thí sinh tải nội dung ôn tập tại đây