Thông báo Thông báo
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020
05:50 | 03/12/2020 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo danh sách 17 thí sinh đủ điều kiện và 01 không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

(Để xem danh sách vui lòng nhấp vào đây để tải về)

Danh sách còn được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch; Thông báo này được gửi đến từng thí sinh qua hộp thư điện tử cá nhân (email) và gửi qua đường bưu điện.

Các thí sinh cần thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch năm 2020 thì hệ Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch năm 2020 (thông qua phòng Nội vụ), số điện thoại: 0254.3512245./.