Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Kiểm tra kết quả thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại thành phố Vũng Tàu
06:53 | 10/08/2013 Print   E-mail    


 
            Chiều ngày 9/8/2013, tại trụ sở UBND thành phố, đoàn cán bộ tỉnh do ông Hồ Trung Trực –phó chánh thanh tra Sở công thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố về thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại thành phố Vũng Tàu. Tiếp và làm việc với đoàn là ông Nguyễn Văn Tài – phó trưởng phòng kinh tế, cùng đại diện phòng nội vụ, phòng tài chính – kế hoạch, điện lực thành phố.
 
 
            Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thành phố triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND phường, xã trong toàn thành phố; hàng năm mỗi đơn vị đều xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng của cơ quan, đơn vị mình theo thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ tài chính – Bộ công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm 2012, sản lượng tiêu thụ điện của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách thành phố là 750.591Kwh, tiết kiệm 46.135Kwh (6%) so với sản lượng điện đăng ký theo kế hoạch năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2013, sản lượng điện tiêu thụ là 404.095 Kwh, đạt 46% so với sản lượng điện đăng ký theo kế hoạch năm 2013. Theo kết quả trên thì công tác tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có giảm so với sản lượng điện đăng ký theo kế hoạch. Tuy nhiên kết quả trên chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Sở công thương là tiết kiệm được 10% sản lượng điện theo đăng ký kế hoạch.
 
            Thành phố cũng kiến nghị với Sở công thương cần tổ chức các lớp tập huấn cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã về lập kế hoạch sử dụng điện hàng năm một cách thiết thực, khoa học, hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn cho chủ đầu tư, doanh nghiệp…sao cho tuân thủ đúng định mức về sử dụng năng lượng và quy chuẩn kỹ thuật nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các thiết bị tiêu thụ năng lượng điện hợp chuẩn, hợp quy…
 
Ông Hồ Trung Trực –phó chánh thanh tra Sở công thương
phát biểu tại buổi làm việc
 
            Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Trung Trực –phó chánh thanh tra Sở công thương đánh giá cao công tác chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tiết kiệm điện, ghi nhận những kiến nghị của thành phố để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết; đồng thời ông cũng nhấn mạnh, để công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao hơn nữa thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các phòng, ban, đơn vị, phường, xã đánh giá, kiểm kê, phân loại các thiết bị sử dụng năng lượng cũng như quy định thời gian khấu hao của mỗi thiết bị để có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì cho phù hợp, triển khai rộng mô hình đăng ký phường tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm 10% sản lượng điện theo đăng ký kế hoạch…
                                                                                                                        
Tin, ảnh: Dung Đoàn 
BBT