Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Chấn chỉnh công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.
11:24 | 29/07/2013 Print   E-mail    

 
Trong thời gian qua, trong quá trình giải quyết các hồ sơ hành chính về đất đai tại thành phố vẫn còn một số trường hợp bị chậm trễ, hồ sơ bị tồn đọng, trễ hẹn … Tình trạng này đã gây không ít phiền hà cho một số tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc. Trước tình hình đó, UBND TP.Vũng Tàu vừa có văn bản số 2659/UBND-VP chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền phường, xã trực thuộc thực hiện khắc phục, chấn chỉnh công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, trong đó có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân phải kiểm tra kỹ hồ sơ, giấy tờ kèm theo; các hồ sơ, giấy tờ phải đúng theo quy định, tuyệt đối không yêu cầu tổ chức, công dân nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định; phiếu hẹn phải ghi đúng thời gian, quá trình giải quyết phải thực hiện nghiêm túc, thống nhất theo thời gian, quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải phân công, thay phiên nhau trực tại phòng điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân khi giao dịch hành chính trong lĩnh vực nhà, đất. Trong quá trình thực hiện chuyên môn, những nhân viên để xảy ra việc chậm trễ giải quyết hồ sơ mà nguyên nhân do chủ quan sẽ bị xử lý nghiêm, kiểm điểm; đồng thời cũng kịp thời động viên, khen thưởng đối với nhân tố tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 
 
 Lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố phải tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phân giao cho nhân viên nghiệp vụ thụ lý; hàng tuần phải kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ của nhân viên được phân giao để bảo đảm quy trình và thời gian theo quy định, tuyệt đối không buông lỏng quản lý khâu này; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức địa chính, nhân viên nghiệp vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho tổ chức, công dân, bảo đảm sự thống nhất trong giải quyết công việc, tránh sự tùy tiện của cán bộ, công chức, nhân viên thực thi công vụ.
 
Đối với những hồ sơ trước đây đã được tiếp nhận, nhưng do vướng mắc về quy hoạch hoặc nguyên nhân khách quan khác chưa được thụ lý giải quyết, UBND thành phố chỉ đạo phòng TN&MT và các đơn vị chức năng phối hợp rà soát, xem xét giải quyết tiếp theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Khi yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ hoặc hẹn lại thời gian giải quyết hồ sơ của bất cứ công đoạn nào vì lý do khách quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải có văn bản thông báo đến tổ chức, công dân biết, đồng thời phải công khai xin lỗi (nếu lỗi chủ quan) và hẹn lại thời gian giải quyết, trả kết quả…
 
Ngoài ra, thành phố còn thực hiện việc tổ chức tiếp công dân trực tiếp trong các buổi giao ban định kỳ; và tới đây sẽ hướng dẫn các tổ chức, công dân về việc kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất đến tận xã, phường.
 
Bài, ảnh: Dung Đoàn
BBT.