Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Hội nghị triển khai nghiệp vụ quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
08:34 | 26/07/2013 Print   E-mail    

 
 
              Chiều ngày 25/7/2013, tại hội trường Thành ủy (số 76, Trương Công Định), liên cơ quan Phòng tài chính – Kho bạc nhà nước thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Đến dự hội nghị có ông  Phan Hòa Bình – chủ tịch UBND thành phố, bà Trịnh Thị Loan – trưởng phòng kế toán NN KBNN tỉnh BR-VT, ông Hoàng Vũ Thảnh – trưởng Phòng tài chính kế hoạch thành phố, các đồng chí trong ban lãnh đạo, cán bộ các tổ nghiệp vụ của kho bạc nhà nước, phòng tài chính kế hoạch Vũng Tàu; lãnh đạo và kế toán trưởng các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư, BQL dự án sử dụng ngân sách nhà nước…
 
 
               Tại hội nghị, các đại biểu đã được bà Trịnh Thị Loan – trưởng phòng kế toán NN KBNN tỉnh BR-VT triển khai nội dung gồm các thông tư, công văn hướng dẫn như: Thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; công văn số 507/KBNN-THPC của Kho bạc nhà nước ngày 22/3/2013 về việc hướng dẫn thực hiện thông tư số 113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN. Theo đó, cam kết chi là việc KBNN thực hiện giữ lại một phần, hoặc toàn bộ dự toán ngân sách (đối với chi thường xuyên) hoặc kế hoạch vốn (đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản) để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng đã được đơn vị ký kết. Việc thực hiện cam kết chi sẽ hỗ trợ cho việc kiểm soát chi ngân sách của các đơn vị sử dụng NSNN, ngăn chặn nợ đọng trong thanh toán; nâng cao trách nhiệm, kỹ luật tài chính không chỉ riêng cơ quan Tài chính, KBNN mà còn của tất cả các cơ quan sử dụng NSNN, làm lành mạnh hóa và tăng cường công tác quản lý tài chính Nhà nước. Việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ kiểm soát cam kết chi NSNN chính thức được thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh từ ngày 1-6-2013 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
 
              Quản lý, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước là một khâu quan trọng trong chu trình quản lý chi ngân sách Nhà nước. Do đó, hội nghị giúp cho các chủ tài khoản, kế toán trưởng các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư và các Ban Quản lý Dự án thực hiện tốt nghiệp vụ quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước. Qua đó, nguồn ngân sách Nhà nước được minh bạch và đảm bảo an ninh tài chính, nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước qua hệ thống kho bạc.
 
Tin, ảnh: Dung Đoàn
 BBT.