Thông tin quy hoạch Thông tin quy hoạch
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu
04:47 | 05/03/2020 Print   E-mail    

 

Căn cứ các quy định hiện hành về quy hoạch đô thị, ngày 16/01/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu đối với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 43 để đầu tư xây dựng công trình Nhà ở kết hợp dịch vụ tại 70 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu như sau:

Điều chỉnh phạm vi ranh giới thửa đất số 28, tờ bản đồ số 43 tại số 70 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu với diện tích khu đất khoảng 547,6m2

Phía Đông Bắc giáp đường Phan Chu Trinh hiện hữu

Phía Tây Nam, Tây Bắc và Đông Nam giáp đất của dân

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với lô đất (thửa đất số 28 tờ bản đồ số 43) với diện tích khoản g 547,6m2 từ đất ở hiện trạng (ký hiệu N35), mật độ xây dựng 50%, chiều cao khu vực 4 tầng thành đất ở kết hợp dịch vụ (ký hiệu HH1), mật độ xây dựng 55%, tâng cao 07 tầng + 01 tâng lửng + 01 tâng hầm để đầu tư xây dựng công trình nhà ở kết hợp dịch vụ. Các chỉ tiêu khác sẽ được xem xét trong quá trình lập dự án đầu tư trên cơ sở phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vũng Tàu cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu để tổ chức quản lý; Công bố việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực biết, thực hiện./.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn