Chuyên đề Chuyên đề
Phường Thắng Tam với kết quả đạt được qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
06:21 | 01/05/2016 Print   E-mail    

 
Sau 5 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại Đảng bộ phường Thắng Tam đã thu được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo, Đảng bộ phường Thắng Tam đã triển khai, quán triệt nội dung chỉ thị nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên ở 13 chi bộ trực thuộc, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên toàn phường. Song song đó, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân liên quan đến vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; từ đó có hướng giải quyết hiệu quả, hợp lòng dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đã phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các vi phạm, tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng, mang lại niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân.
 
Trong tổ chức triển khai, đã có nhiều mô hình tạo cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập chuyên đề hàng năm, nhất là chú ý đến việc thảo luận, liên hệ thực tế và đăng ký làm theo một cách cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, việc đăng ký nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai toàn diện trong các đơn vị. Đảng bộ phường đã tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để chuyển tải nội dung việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngắn gọn, dễ hiểu, mang lại hiệu quả thiết thực, được lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách mà Bác đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta; từ đó mỗi cán bộ, đảng viên có những hành động thiết thực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cố gắng làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong công tác cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
 
Bà Nguyễn Thị Vân, Bí thư Đảng ủy phường trao giấy khen cho các đơn vị đạt
giải trong hội thi
 
Hàng năm, các chi bộ, cơ quan, đơn vị triển khai việc đăng ký “làm theo” với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đến những mặt còn hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Nội dung đăng ký được kiểm điểm, đánh giá trong cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng và là cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm.
 
Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, tạo sự chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho cán bộ, công chức và đảng viên trong cơ quan. Thông qua việc học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức tự rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức được nâng lên, biểu hiện qua các hành động như chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, ý thức trách nhiệm trong công việc, tận tình, chu đáo phục vụ nhân dân. Thái độ phục vụ nhân dân trong việc giải quyết hồ sơ hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyển biến, phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân. Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, các loại phí, lệ phí tại địa phương đã góp phần minh bạch hoá thao tác công vụ của công chức và cũng tạo điều kiện cho người dân có thể theo dõi, giám sát công việc của cán bộ, công chức.
 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn phường đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay của tập thể và các cá nhân đã có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện làm theo thể hiện tính chủ động, sáng tạo như: Mô hình “Tang lễ ở khu dân cư”, “Điện thoại cải cách hành chính”, “Khu phố hiếu học”, “Xây dựng hình ảnh người CBCC thân thiện”, “Chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế gia đình”…..
 
Trong thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa IX, nhiệm kỳ 2015 -2020./.
 
Bài, ảnh: Hồng Như, BTT