Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Triển khai học tập Nghị Quyết Trung ương 10 (Khóa XI) và chuyên đề tấm gương đạo dức Hồ chí Minh năm 2015
09:15 | 26/04/2015 Print   E-mail    

 

Ngày 24/4/2015  Đảng ủy phường 8 tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và chuyên đề tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảngtrong sạch, vững mạnh”
 
Tham dự có đồng chí Huỳnh Minh Quới - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đồng thời là báo cáo viên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành các đoàn thể và toàn thể đảng viên các chi bộ. 

 

 
Đ/c Huỳnh Minh Quới báo cáo viên
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Minh Quới quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đề án trình xin ý kiến của Trung ương về báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí và một số vấn đề quan trọng khác. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận; trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với tình hình đặc điểm địa phương để cụ thể hóa việc xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ VIII của phường đạt kết quả cao.
 
Trong phần triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; đồng chí đã nêucác nội dung chủ yếu theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...Việc học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
 
 
Tin, ảnh: Phạm Thị Huệ
BBT.