Chuyên đề Chuyên đề
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp.
02:41 | 05/07/2019 Print   E-mail    

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại thành phố Vũng Tàu triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành động lực, sức mạnh tinh thần, là nền tảng quan trọng để thành phố Vũng Tàu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh hằng năm. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động tiêu biểu được triển khai, như: Chung tay trồng và chăm sóc cây xanh; Vận động nhân dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định; Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào xây dựng các quỹ vì người nghèo, khuyến học, những tấm lòng nhân ái, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phòng trào Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng... được hưởng ứng tích cực và hiệu quả. 

(Thanh niên thành phố Vũng Tàu học tập và làm theo lời Bác, tình nguyện xây dựng quê hương)

Theo báo cáo của Thành ủy Vũng Tàu thì những năm qua, với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự giác xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xác định khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, ban, ngành, đoàn thể tại thành phố Vũng Tàu đã triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, phát huy sáng kiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của công chức, đảng viên để hoàn thành các mục tiêu nhiệm phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chính vì thế trong 06 tháng đầu năm 2019 vừa qua, kinh tế thành phố Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu thương mại- dịch vụ đạt 114.922 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó doanh thu thương mại đạt 88.422 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 6.910 tỷ đồng, đạt 50,44% kế hoạch, tăng 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 14.550 tỷ đồng, đạt 49,5% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngư nghiệp đạt 7.709 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, tăng 18,5%.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tổ chức, cá nhân minh chứng rõ nét sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đó là mô hình kể những mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần của các trường học trên địa bàn thành phố; Giọt máu cứu người; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tự soi, tự sửa… Kết quả nổi bật từ những mô hình, cách làm sáng tạo thể hiện tinh thần noi gương Bác rất cao, với quyết tâm phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc ngày càng tốt hơn. Điển hình như anh Trần Thanh Phong cư ngụ tại 75 Trần Bình Trọng, phường 8, thành phố Vũng Tàu đã hơn 50 lần tham gia hiến máu tình nguyện; Cựu chiến binh Nguyễn Sĩ Thái – Khu phố trưởng khu phố 3, phường 8 thành phố Vũng Tàu đã 32 lần hiến máu tình nguyện…Phía sau mỗi việc làm, mỗi mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, hiệu quả học và làm theo Bác cũng đã trực tiếp góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày thêm giàu mạnh.

(Những thành tích đạt được trong học tập của thầy và trò Trường Tiểu học Trương Công Định thành phố Vũng Tàu là kết quả của việc học tập và làm theo lời Bác) 

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu học tập và làm theo lời Bác” được Thành Đoàn triển khai đến đông đảo thanh thiếu niên trong thành phố. Thời gian qua, nhiều mô hình sáng kiến, nhiều cá nhân điển hình gắn với việc “Làm theo lời Bác” đã làm cho không ít đoàn viên, thanh niên thành phố thay đổi lối sống, rèn luyện đạo đức, tác phong theo tấm gương của Người. Các cơ sở Đoàn từng đơn vị, từng địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, từ thiện, phong trào thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, phát bữa sáng miễn phí, phong trào làm sạch biển, vệ sinh môi trường vì thành phố Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp cũng diễn ra sôi nổi trong đoàn viên thanh niên thành phố. Ngoài ra, phong trào quyên góp ủng hộ tiền xây dựng nhà đại đoàn kết, tổ chức tình nguyện vì trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, gây quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa văn nghệ … nhằm làm cho hoạt động Đoàn được phát huy và có hiệu quả thiết thực.

Theo Lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu thì: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thành phố Vũng Tàu phải nâng cao ý thức “tự sửa” để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, đóng góp sức lực, trí tuệ… góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người thành phố Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quê hương vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là một trong những mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Những kết quả sau ba năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cần tiếp tục được phát huy, những nhân tố điển hình được nhân rộng kịp thời, đồng thời tiếp tục có những cách làm hay, sáng tạo để tạo nên những thành quả nổi bật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng bộ thành phố Vũng Tàu ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT