Thông báo Thông báo
Kể từ ngày 01/7/2020, thành phố Vũng Tàu sẽ chuyển đổi vị trí công tác viên chức kế toán các trường học công lập.
02:24 | 19/02/2020 Print   E-mail    

Ngày 18/02/2020 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 796/KH-UBND thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức kế toán có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên trong các trường học công lập thuộc UBND thành phố Vũng Tàu, năm học 2020-2021 nhằm mục đích chủ động phòng ngừa tham nhũng, vi phạm nội quy, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, phù hợp với quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo kế hoạch việc chuyển đổi phải đảm bảo nguyên tắc:  khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; Phải theo kế hoạch và được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; Phải hoán vị cùng chuyên môn, nghiệp vụ, không làm thay đổi chỉ tiêu số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao;  Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập viên chức; Vị trí chuyển đổi phải được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi ra quyết định để viên chức chuẩn bị bàn giao công việc.

Trong các trường hợp sau viên chức chưa được thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật; trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi đối với nữ; nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác đối với nam. Không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (bao gồm việc tính tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ năm 2021).

Trên cơ sở kế hoạch, UBND thành phố Vũng Tàu giao cho các cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến, quán triệt, theo dõi, đôn đốc triển khai kế hoạch, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; thanh kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu tiêu cực hoặc dễ nãy sinh tiêu cực trong quá trình chuyển đổi vị trí công tác./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT