Thông báo Thông báo
Thông báo kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sen Hồng
05:18 | 30/12/2019 Print   E-mail    

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sen Hồng thông báo kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sen Hồng như sau:

TT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Trung bình điểm thi viết

Ghi chú

1

PHTSH-01

Phan Thị Huyền

02/8/1978

Trường MN Hoa Anh Đào

55,33

Được tham gia phần thi trình bày Đề án

2

PHTSH-02

Trịnh Thị Lĩnh

19/11/1985

Trường MN phường 3

62,17

3

PHTSH-03

Nguyễn Thị Phượng Vi

01/10/1987

Trường MN Sen Hồng

78,67

 

Lưu ý: Căn cứ khoản 6 Điều 13 Quy chế số 06-QC/TU ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, người dự thi được quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 20/12/2019. Trường hợp thí sinh gửi đơn phúc khảo qua đường bưu điện, ngày hết hạn phúc khảo được xác định theo ngày gửi trên bao thư.

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, Số 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển vui lòng liên hệ: 0254.3852768./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn