Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Bán, trao tặng xe cho người khác tỉnh sẽ phải nộp lại biển số và giấy đăng ký xe từ 01/8/2020
08:42 | 08/07/2020 Print   E-mail    

 

Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký (hay còn gọi là cà vẹt xe), biển số phương tiện cơ giới đường bộ.Hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020 và thay thế thông tư số 15/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Theo đó, Thông tư quy định một số điểm mới so với trước đây như là việc cấp, đổi biển số cho các loại xe kinh doanh vận tải như: Nền màu vàng, chữ số màu đen, seris số sẽ sử dụng lần lượt gồm các chữ như một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 1-8. Đối với các xe đang hoạt động kinh vận tải trước ngày Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng, chữ số màu đen trước ngày 31-12-2021.

Còn quy định về  kích thước của biển số ôtô, thì ôtô rơmoóc, sơmi rơmoóc trong nước hoặc có kết cấu tương tự được lắp ráp trong nước sẽ được gắn 2 biển số ngắn với kích thước mới có chiều cao là 165mm, chiều dài là 330mm. Riêng đối với xe chuyên dùng khi được cơ quan chức năng cấp phép sẽ được đổi sang 2 biển số có kích thước, chiều cao là 110mm, chiều dài 520mm, hoặc 1 biển số ngắn và 1 biển số dài, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Các biển số xe sẽ thay đổi kể từ ngày 01/8/2020 để dễ phân biệt xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải

Bên cạnh đó thì Thông tư cũng quy định thêm 04 trường hợp bị thu hồi cà vẹt và biển số xe: xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA; xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Ngoài ra sẽ giữ 07 trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành đó là: xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác;  xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung (riêng trường hợp này quy định hiện hành không có phần “đục”).

Đặc biệt, là người bán, trao tặng xe cho người ngoại tỉnh sẽ phải nộp lại biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan chức năng, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh, thành phố khác, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số cho cơ quan đăng ký xe. Đối với việc sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp tổ chức, cá nhân mua được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT