Thông báo Thông báo
Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026
01:40 | 16/02/2021 Print   E-mail    

Ủy ban bầu cử thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo số 19/TB-UBBC ngày 09 tháng 02 năm 2021 về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố gồm: Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND; Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử có ba ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4 cm x 6 cm, không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt.

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong mẫu văn bản, sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo theo theo đúng mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử vào Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành, người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử; trong sơ yếu lý lịch tiểu sử tóm tắt ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

Về giấy chứng nhận sức khỏe đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố không chuyên trách (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) trong hồ sơ ứng cử không phải nộp kèm theo giấy khám sức khỏe; Đối với người được giới thiệu ứng cử để làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố chuyên trách người được giới thiệu ứng cử phải được một trong hai bệnh viện đa khoa của tỉnh (gồm bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Lê Lợi) khám chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng tính đến tháng 5 năm 2021, kết quả khám sức khỏe này sẽ làm căn cứ cho các cơ quan nhà nước tổ chức, chính trị tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng trong quá trình xem xét lựa chọn nhân sự giới thiệu người của cơ quan, tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố để hoạt động chuyên trách tại Hội đồng nhân dân Thành phố trong, nhiệm kỳ 2021 2026.

Việc nộp hồ sơ ứng cử thực hiện theo quy định tại điểm b điểm c, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 41/NQ-HĐBC của Hội đồng bầu cử quốc gia, cụ thể như sau: Người được cơ quan, tổ chức đơn vị ở Thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử Thành phố.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Ủy ban bầu cử Thành phố, địa chỉ số 89 Lý Thường Kiệt phường 1 thành phố Vũng Tàu.  Điện thoại liên hệ UBBC 025 438 1638; tổ chuyên viên giúp việc 02543512109.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 14/3/2021, riêng thứ Bảy ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021 UBBC Thành phố bố trí người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Ban bầu cử thành phố Vũng Tàu trân trọng thông báo đến các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để thực hiện./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT