Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Việc hỗ trợ cho người gặp khó khăn do COVID-19 phải được công khai trên các cổng thông tin điện tử.
04:45 | 19/06/2020 Print   E-mail    

Nghị quyết 91/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/6/2020 liên quan đến việc tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Thủ tướng yêu cầu các cổng thông tin điện tử phải công khai việc thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để người dân giám sát.

Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá với quyết tâm cao và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới có nhiều điểm sáng, củng cố thêm niêm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên  vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, nhất là các đối tác lớn, và trong nước, chủ động có đối sách, giải pháp phù hợp, kịp thời. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân,tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đề xuất, kiến nghị liên quan đến bố trí kinh phí chi trả, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Người dân gặp khó khăn do covid cần được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, công khai và minh bạch để người dân giám sát, theo dõi

Ngoài ra, cần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước. Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Có giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; có phương án điều tiết hiệu quả để giảm giá thịt lợn với các giải pháp phù hợp, căn cơ, khuyến khích đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, triển khai ngay các thủ tục đối với các dự án đầu tư công và các dự án theo hình thức PPP thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; cơ cấu lại thị trường du lịch, tập trung thúc đẩy thị trường du lịch trong nước,tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Đặc biệt các địa phương tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho các đối tượng được hỗ trợ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy nhanh công tác rà soát, phê duyệt để hỗ trợ cho các đối tượng chính xác, kịp thời, cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương công khai việc thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để người dân giám sát, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát để hỗ trợ đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

Và các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, chuẩn bị tốt công tác sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020; chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT