Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Người lưu trú chờ xuất cảnh phải tự trả cước phí điện thoại, gửi thư tại NĐ 65/2020/NĐ-CP.
05:45 | 17/06/2020 Print   E-mail    

Chính phủ ban hành Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020.

Theo quy định, người lưu trú được bố trí ở buồng tập thể theo giới tính, chỗ nằm tối thiểu 03 m2/người, được hưởng các chế độ ăn, mặc theo quy định. Ngoài ra, người lưu trú được liên lạc bằng điện thoại, nhận, gửi thư cho người thân, người đại diện hợp pháp, cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự nhưng phải tự chi trả cước phí điện thoại, gửi thư. Thời gian liên lạc điện thoại của người lưu trú mỗi tháng 04 lần, mỗi lần không quá 10 phút. Người lưu trú mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm hoặc người mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình phải được bố trí ở riêng trong phòng cách ly.

Đối với tài sản của người lưu trú là ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc... được cơ sở lưu trú lập biên bản và niêm phong, gửi vào lưu ký để quản lý. Người lưu trú sẽ được nhận lại trước khi xuất cảnh.

Đối với trẻ em từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi là con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú nhưng khác giới tính với cha, mẹ thì con của người lưu trú và người lưu trú có thể được bố trí ở riêng.

Theo quy định, người lưu trú được bố trí ở buồng tập thể theo giới tính, chỗ nằm, được hưởng các chế độ ăn mặc và chế độ khác theo quy định

Trường hợp hành vi vi phạm của người lưu trú có dấu hiệu tội phạm thì cơ sở lưu trú phải báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền, cơ sở lưu trú phải quản lý chặt chẽ, không để người lưu trú bỏ trốn, tự sát hoặc vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú. Đồng thời, thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú để thông báo cho các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này biết, phối hợp giải quyết.

Ngoài các chế độ nêu trên, Nghị định cũng quy định rõ tổ chức quản lý người lưu trú; xử lý người lưu trú vi phạm nội quy cơ sở lưu trú; chế độ ăn, mặc đối với người lưu trú; Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người lưu trú; Chế độ thăm gặp, nhận quà đối với người lưu trú; Quản lý tài sản của người lưu trú; Chế độ đối với con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú; Giải quyết trường hợp người lưu trú hoặc con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú chết; Giải quyết trường hợp người lưu trú bỏ trốn; Giải quyết trường hợp đề nghị thay đổi nơi lưu trú đối với người lưu trú; Giải quyết các vấn đề người lưu trú không có khả năng bồi thường, nộp các khoản tiền, tài sản theo quyết định của Tòa án./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT