Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh do COVID-19 từ 01/7/2020.
05:35 | 16/06/2020 Print   E-mail    

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN), hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của Bộ Tài chính trong việc đề xuất chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước dịch bệnh Covid-19 .Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QG12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT