Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng
04:01 | 19/06/2020 Print   E-mail    

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Hiệu lực từ ngày 11/7/2020.

Theo đó quy mô quy định là Trường mầm non có quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp và tối đa 20 nhóm, lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 nhóm, lớp; căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường. Bố trí không quá 05 điểm trường; đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm trường; Các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em cao không quá 03 tầng; bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng.  Ngoài ta cũng có khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em  bảo đảm mỗi nhóm, lớp có một phòng, bao gồm các phân khu chức năng: khu sinh hoạt chung để tổ chức các hoạt động học, chơi và ăn, nơi ngủ, khu vệ sinh được xây dựng khép kín với phòng nuôi dưỡng, sân chơi riêng, phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, lắp đặt các thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định.

Các cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trường học phải được đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này 

Còn tiêu chuẩn cơ sở vật chất Trường Tiểu học với quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 30 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 lớp; căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Bố trí không quá 05 điểm trường; đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm trường. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú. Các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục cao không quá 03 tầng; bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất Trường Trung học cơ sở có quy mô tối thiểu 08 lớp và tối đa 45 lớp;Căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Bố trí không quá 02 điểm trường, mỗi điểm trường không ít hơn 03 lớp.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất Trường Trung học Phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 45 lớp.Diện tích khu đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú, bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng…./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT