Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thành phố Vũng Tàu gắn chặt hơn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính và nhiệm vụ chính trị.
01:22 | 22/08/2013 Print   E-mail    

 
Năm 2013 là năm thứ 3 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015) và cũng là năm Vũng Tàu vinh dự đón nhận thành phố đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Thành phố biển Vũng Tàu cách TP. Hồ Chí Minh 120km, cách TP.Biên Hòa 95km, là điểm nhấn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đất nước, có tổng diện tích tự nhiên 15.000ha, chiếm khoảng 7,31% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; có 17 đơn vị hành chính, gồm 16 phường và 1 xã, với dân số là 400.777 người.Trong 3 năm gần đây, kinh tế Thành phố phát triển mạnh, đạt bình quân trên 17%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp xây dựng 86,54%; dịch vụ du lịch 11,5%, nông nghiệp 0,52%. Thu nhập bình quân đầu người (không tính dầu khí) đạt 6.000 USD/người/năm. Đó là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thành phố nên tình hình phát triển về  kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Vũng Tàu đạt kết quả khá toàn diện. Đây là những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) trên địa bàn.  Phóng viên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Hòa Bình-Tỉnh ủy viên-Phó Bí thư thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện QCDCOCS trong những năm qua tại Thành phố Vũng Tàu.
 
PV: Thưa đồng chí để triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, thành phố Vũng Tàu đã có các bước triển khai như thế nào ?
 
Đ/C Phan Hòa Bình:
          - Ngay sau khi kết luận 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban bí thư và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 25/5/2010 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban thường vụ thành ủy ban hành kế hoạch số 91-KH/TU ngày 24/6/2010 về triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Ban bí thư, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân quán triệt, triển khai nội dung kết luận 65-KL/TW của Ban bí thư về kế hoạch số 96-KH/TU của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lấy lực lượng này làm nòng cốt cho việc triển khai rộng rãi trong nhân dân.
 
          - Ngoài ra trong 03 năm thành ủy đã ban hành 15 văn bản, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố ban hành 18 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở.
 
          - Về công tác phổ biến, quán triệt: Trong 03 năm thành phố đã tổ chức 03 hội nghị chuyên đề và lồng ghép nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào nhiều hội nghị khác, bên cạnh đó các phường, xã đã tổ chức 93 hội nghị riêng, 173 hội nghị có lồng ghép các nội dung thực hiện quy chế dân chủ. Việc tổ chức quán triệt học tập QCDC cho nhân dân được tổ chức thành nhiều đợt, theo từng cụm dân cư với nhiều thời gian và hình thức khác nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia. Kết quả có khoảng 60% hộ dân, 95% cán bộ công chức và 70% người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được học tập, quán triệt các văn bản của đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở.
 
PV: xin đồng chí cho biết một số hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với cải các thủ tục hành chính?
 
Đ/C Phan Hòa Bình trả lời phỏng vấn
         
              Xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp nói chung và của thành phố Vũng tàu nói riêng, do đó trong thời gian qua thành phố đã triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính như:
 
          - Thành lập Ban chỉ đạo trực thuộc thành ủy, Ban chỉ đạo thành phố đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đồng thời Ban hành hướng dẫn để chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành lập Ban chỉ đạo ở các phường, xã, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. Tính đến 31/5/2013 đã thành lập được 31 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (trong đó phường, xã: 17, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp 10; doanh nghiệp 4).
 
          - UBND thành phố và các phường, xã đã triển khai thực hiện việc niêm yết Bộ thủ tục hành chính theo quy định thống nhất trong toàn Tỉnh, ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước, tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý theo chất lượng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, triển khai mô hình lấy ý kiến về sự hài lòng của tổ chức, công dân bằng hệ thống điện tử khi giao dịch các thủ tục hành chính tại phòng tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ, bình quân có khoảng 50 ý kiến / tháng, trong đó có trên 75% ý kiến đánh giá tốt về thái độ làm việc của CBCC, 25% ý kiến còn phàn nàn về việc chậm giao trả hồ sơ, thời gian giải quyết còn kéo dài.
 
          - Việc giải quyết các vụ việc bức xúc của nhân dân ở cơ sở chủ yếu không qua các hình thức như: cử cán bộ tiếp đối thoại với nhân dân trong các cuộc họp ở khu dân cư, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chính quyền các cấp với tổ chức, cá nhân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân từ đó có hướng giải quyết phù hợp. Đối với các vụ việc nhỏ lẻ thông qua hình thức tuyên truyền vận động của các tổ hòa giải, lực lượng cốt cán ở khu dân cư để giải quyết, hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài góp phần rất lớn vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.
 
PV: Thưa đồng chí việc áp dụng mô hình “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính của UBND thành phố đã có chuyển biến như thế nào?
 
Đ/C Phan Hòa Bình:
 
          Việc áp dụng mô hình “một cửa” liên thông tại UBND thành phố và các phường, xã đã giúp giải quyết giao trả hồ sơ cho người dân đúng thời gian qui định, lãnh đạo các phường, xã hàng ngày trực tiếp ngồi tại phòng tiếp dân giải quyết nhanh các thủ tục của nhân dân không để người dân phải chờ đợi, đi lại mất thời gian. Để triển khai mô hình này thành phố đã bố trí riêng phòng giao nhận và trả kết quả hồ sơ của thành phố và các phường, xã ở nơi thuận tiện nhất, đồng thời đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại để phục vụ người dân khi đến giao dịch hành chính, bố trí came ra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBCC, phần mềm theo dõi việc giải quyết hồ sơ của người dân giúp cho người dân ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể theo dõi được việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với hồ sơ của mình. UBND thành phố và các phường, xã đã triển khai thực hiện việc niêm yết Bộ thủ tục hành chính theo quy định thống nhất trong toàn tỉnh góp phần công khai, minh bạch trong giao dịch hành chính. Ngoài ra thành phố cũng đã cử cán bộ các cấp đi học tập về thực hiện mô hình “một cửa” liên thông trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình này.
 
PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã dạt được trong thời gian qua?
 
Đ/C Phan Hòa Bình: 
 
          Qua triển khai thực hiện kết luận số 65-KL/TW của ban bí thư Trung ương Đảng và các Nghị định số 87,71,07 của Chính phủ trên địa bàn thành phố đã có nhiều tác động lớn, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố phù hợp với giai đoạn cách mạng mới, đời sống của đại đa số nhân dân được nâng lên, xóa được hộ đói, giảm đáng kể hộ nghèo.
 
          Các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng nhận thức sâu hơn về vai trò dân chủ và phương thức thực hiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ công chức của chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp đã có chuyển biến hơn trong lề lối làm việc, tác phong của các cán bộ khi tiếp xúc với dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.
 
          Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội quần chúng thực hiện khá tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai QCDC ở cơ sở, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các cấp tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị của thành phố và đồng thuận trong xã hội, từ đó huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
PV: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố trong thời gian qua còn có những khó khăn, hạn chế gì, Thưa đồng chí?

Đ/C Phan Hòa Bình:
 
          Bên cạnh những kết quả đạt được, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 65-KL/TW của Ban Bí thư vẫn còn những tồn tại hạn chế mà chúng tôi nhận thấy đó là:
 
           1. Trong nhận thức có một số cấp ủy Đảng và Đảng viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp chưa thấy hết tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ, một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tổ chức triển khai, chưa cụ thể hóa nội dung của quy chế cho phù hợp với thực tế để hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.
 
           * Nguyên nhân: Một bộ phận cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho rằng đơn vị ít người nên việc triển khai không quá quan trọng, có doanh nghiệp cho rằng việc triển khai QCDC là của cơ quan nhà nước hoặc nếu công khai quá nhiều sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp nên chỉ quy định chung, không cụ thể.
 
           2. Ý thức về việc nhân dân làm chủ của một bộ phận công chức hành chính Nhà nước còn hạn chế, một bộ phận của cán bộ công chức có biểu hiện xa dân, cửa quyền, sách nhiễu dân, gây phiền hà khi giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền địa phương.
 
          * Nguyên nhân: Một bộ phận cán bộ, công chức chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng, chưa được giáo dục thường xuyên, bên cạnh đó do có tâm lý cho rằng là cán bộ hợp đồng, lương thấp .. nên không nên làm hết trách nhiệm.
 
           3. Việc giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại của công dân tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tồn đọng khá nhiều.
 
           * Nguyên nhân: Công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, số lượng đơn thư quá lớn không thể giải quyết trong thời gian ngắn, một số đơn thư cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp tỉnh mới có thể giải quyết nên còn tồn đọng.
 
           4. Việc thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động ở một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân chưa được quan tâm đúng mức.
 
          * Nguyên nhân: Một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp ít người cho rằng việc thành lập BCĐ là không cần thiết vì việc thực hiện QCDC đã làm thường xuyên. Các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân không có tổ chức Đảng lãnh đạo, hoặc tổ chức Công đoàn còn chịu ảnh hưởng quyền lợi từ lãnh đạo doanh nghiệp nên không mạnh dạn tham mưu việc thành lập BCĐ và triển khai thực hiện.
 
          5. Một bộ phận quần chúng nhân dân và người lao động do nhận thức chưa đầy đủ, có những biểu hiện nặng về quyền lợi hơn nghĩa vụ, thiếu ý thức trách nhiệm làm chủ. Một số người dân lợi dụng dân chủ vi phạm quy định của pháp luật, gây mất an ninh trật tự.
 
         * Nguyên nhân: Trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thấp, công tác tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị chưa thường xuyên liên tục. Việc xây dựng quy ước của một số khu dân cư còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao, việc thực hiện quy ước chưa đi vào nề nếp.
 
PV: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố trong thời gian tới là gì?
 
Đ/C Phan Hòa Bình:
 
          Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt kết luận 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban bí thư, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
          1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc chỉ thị số 30-CT-TW của Bộ chính trị (khóa VIII), pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định 87, 71, 07 của Chính phủ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là việc triển khai có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua đó nâng cao nhận thức về ý thức, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cở là trách nhiện của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã.
 
          2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở vào nề nếp, thường xuyên gắn chặt việc thực hiện dân chủ với các chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
 
          3. Đẩy mạnh công tác Dân vận của chính quyền, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn dân nguyện … Tăng cường công tác đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, về công tác Dân vận của chính quyền cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể phát động phong trào xây dựng người cán bộ công chức: trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, thật sự là công bộc của dân.
 
           4. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, tập trung chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo trong các cơ quan hành chính đơn, vị sự nghiệp, các doanh nghiệp có tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả triển khai thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phường, xã gắn kết quả thực hiện dân chủ với công tác đánh giá xếp loại thi đua đối với tập thể, cá nhân hàng năm, biểu dương, khen thưởng gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Bài,ảnh:Tiến Loan
BBT.