Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBKT Thành ủy Vũng Tàu tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013
06:45 | 18/03/2013 Print   E-mail    

         

 
            Sáng ngày 15/2/2013 , Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Vũng Tàu tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013. Tham dự hội nghị có ông Bùi Thanh Nghĩa phó bí thư thường trực Thành ủy Vũng Tàu, đại diện UBKT tỉnh ủy và các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban MTTQ thành phố, lãnh đạo Đảng uỷ các phường, xã…
 
            Theo báo cáo của Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Phạm Thị Hương Thim, năm 2012 công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, công tác trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng (TCĐ) khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề được thực hiện với tinh thần tích cực, quyết liệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả.
            Cụ thể, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 610 đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp mình, cấp ủy cấp trên, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tham nhũng, lãng phí; quản lý và sử dụng đất đai…. Qua kiểm tra đã kết luận có 12 Đảng viên vi phạm. Trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 05 trường hợp, đã xử lý kỷ luật 04 trường hợp bằng hình thức khiển trách, 01 trường hợp xóa tên khỏi danh sách đảng viên của Đảng bộ. Ban Thường vụ thành ủy (BTVTU) và Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 81 tổ chức đảng, trong đó BTVTU kiểm tra 26 tổ chức đảng. Qua kiểm tra 81 tổ chức đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa phát hiện tổ chức đảng nào vi phạm. Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi bộ trong việc buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra việc thu, chi quỹ và tiền vận động ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2011. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện sai phạm, thi hành kỷ luật 01 cấp ủy chi bộ bằng hình thức khiển trách.
            Đối với công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, trong năm 2012, cấp uỷ và UBKT các cấp đã giám sát 1038 đảng viên, 22 tổ chức đảng các cấp. Nội dung giám sát chủ yếu là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong đơn vị; thực hiện chức trách nhiệm vụ chuyên môn, quyền hạn được giao; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, giữ mối liên hệ nơi cư trú…kết quả giám sát cho thấy đảng viên và tổ chức đảng được giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có một số hạn chế trong công tác lãnh đạo chi bộ nhưng không đến mức phải xử lý kỷ luật nên đề nghị rút kinh nghiệm trước cấp ủy.
            Trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, UBKT thành ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố triển khai 2 lớp huấn luyện nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng  cho 400 đồng chí là Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở, Bí thư, Phó bí thư chi bộ và cán bộ, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra công tác giải quyết đơn từ, khiếu nại, kiểm tra thu nộp đảng phí và sử dụng tài chính Đảng đã được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện theo đúng thẩm quyền, khách quan, chính xác.
          
Ông Bùi Thanh Ngĩa trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm                                                   tra năm 2012
 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ông Bùi Thanh Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2012 đồng thời nhấn mạnh: Năm 2013, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục chú trọng nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm; Giám sát việc thực hiện quy chế chất vấn trong đảng, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ chính trị về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới, công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú ý giám sát công tác đảng viên thực hiện theo quy đinh 76(điểm này còn yếu); công tác phát triển đảng đến năm 2015.
                                                                                                 
 Ảnh VHTT,Bài Dung Đoàn
                                                                                                                      BBT.