Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị Cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu năm 2013
03:39 | 11/04/2013 Print   E-mail    

 

           
Chiều ngày 05/04/2013 Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 và tổng kết công tác năm 2012. Đ/c Lê Văn Tôn, Chánh văn phòng UBND thành phố Vũng Tàu chủ trì Hội nghị. Về dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, Bí thư chi bộ văn phòng UBND và HĐND cùng các đồng chí là cán bộ CNVC văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu.
 
         
         Đ/c Lê Văn Tôn chánh văn phòng thông qua báo cáo hoạt động năm 2012
 
Theo báo tổng kết năm 2012 của Văn phòng HĐND và UNBD cho biết, văn phòng được giao nhiệm vụ tham mưu, soạn thảo Nghị quyết, tờ trình tại các kỳ họp của HĐND thành phố, phối hợp với các cơ quan chuyên môn soạn thảo và kiểm tra hàng ngàn quyết định hành chính và các văn bản hành chính khác do UBND thành phố ký và ban hành. Công tác tham mưu các văn bản nêu trên không trái pháp luật, đúng phạm vi thẩm quyền, đạt hiệu quả.
 
 Trong năm 2012, cơ quan văn phòng đã tiếp nhận 12.731 văn bản do các nơi gửi đến và phát hành 13.460 văn bản hành chính của Thường trực HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu, công tác văn thư được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thông tin kịp thời cho lãnh đạo quản lý, điều hành. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, văn phòng đã quản lý, điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính “một cửa” liên thông tại UBND thành phố Vũng Tàu đạt kết quả tốt, văn phòng thường xuyên đôn đốc kiểm tra, theo dõi, giải quyết các hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa”, nhất là hồ sơ liên quan đến nhà đất. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng ISO trong tiếp nhận và trả kết quả. Đã tham mưu UBND thành phố khai trương trang thông tin điện tử của thành phố Vũng Tàu.
 
Đối với công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, văn phòng đã kiện toàn nhân sự bộ phận tiếp công dân, trong năm qua, bộ phận tiếp công dân đã tiếp 631 lượt công dân phản ảnh và tiếp nhận 917 đơn thư các loại (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị). Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, cơ quan văn phòng đã tham mưu UBND thành phố xây dựng được quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh của công dân tại UBND thành phố, nhằm thu về một đầu mối quản lý, phân loại đơn, thư trình UBND thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời nhằm hạn chế đơn thư tồn đọng, ngoại trừ những vụ có nhiều tình tiết cần phải có thời gian cho cơ quan chuyên môn xác minh, thụ lý hồ sơ để giải quyết sự việc chính xác. Sắp xếp cho UBND thành phố tiếp công dân theo định kỳ vào ngày thứ 3 hàng tuần và đột xuất để giải quyết các vụ việc theo yêu cầu chính đáng của công dân.
 
            Trong công tác dân tộc, văn phòng đã tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc như: Hỗ trợ tết cho 131 lượt sinh viên và hộ gia đình; Hỗ trợ kinh phí học tập cho 76 sinh viên; hỗ trợ tiền ăn cho 03 cháu mẫu giáo. Hỗ trợ sách giáo khoa bằng tiền mặt cho 227 em; cấp phát cho 273 học sinh dân tộc với tổng số 4.095 quyển tập vở năm học 2012 -2013 , hỗ trợ xây mới 02 căn nhà ở, sửa chữa 04 căn, xây 02 nhà vệ sinh với tổng kinh phí 598.600.000; Tổ chức đoàn vận động viên tham gia Hội thao đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ VII năm 2012, kết quả đạt giải ba bóng chuyền, giải ba kéo co nữ.
 
            Về công tác đối ngoại, trong năm qua, cơ quan văn phòng HĐND và UBND đã giúp UBND thành phố ban hành quyết định cho phép 153 CBCC đi công tác nước ngoài tham quan, du lịch theo nguyện vọng cá nhân. Giúp UBND thành phố đón tiếp 03 đoàn từ khu tự trị Nenetskiy, Cộng hòa Liên bang Nga đến thăm và làm việc với thành phố Vũng Tàu.
 
Về công tác tài chính, trong năm 2012 kinh phí không tự chủ và kinh phí tự chủ được  văn phòng quản lý chi tiêu tài chính cơ quan  thực hiện theo luật ngân sách, công khai minh bạch, dân chủ trên cơ sở thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cơ quan. Năm 2012 bình quân một cán bộ, công nhân viên được tăng thu nhập từ 800.000đ đến 1.175.000đ/tháng. Ngoài ra các công tác khác như xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy, phối hợp tham mưu, phòng chống tham nhũng… đều đạt kết quả tốt.
 
Nhằm động viên, khích lệ các tổ chuyên môn và các cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012, Văn phòng HĐND và UBND đã khen thưởng 5 tổ chuyên môn và 45 cá nhân.
 
                             
Đ/c Huỳnh Quang Vinh phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Huỳnh Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, Bí thư chi bộ văn phòng HĐND và UBND thành phố đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2012, đồng thời nhấn mạnh năm 2013, cần củng cố sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo văn phòng và chuyên viên các tổ chuyên môn cho phù hợp với lĩnh vực công việc, thường xuyên phổ biến quy chế thực hiện dân chủ ở công sở cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng và nhân viên để góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh.
 
 

 

 

 Bài,ảnh Tiến Loan
        BBT.