Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012
09:34 | 26/12/2012 Print   E-mail    

              Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế thế giới. Song các ngành kinh tế xã hội của TP Vũng Tàu tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh vực vẫn có mức tăng trưởng khá.

 

HĐND 6 006       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ông Phan Hòa Bình CT.UBND TP Báo cáo tình tình thực hiện                                            
nhiệm vụ năm 2012 tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa V)
  
         Tổng doanh thu các ngành sản xuất, kinh doanh 70.200 tỉ đồng, đạt 109% chỉ tiêu thành phố phấn đấu, tăng 39% so với cùng kỳ. GDP không tính Dầu khí, tăng 13% so với cùng kỳ; Riêng thành phố quản lý: 6.900 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2011.
 
         Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 55.500 tỉ đồng, đạt 103% chỉ tiêu thành phố phấn đấu, tăng 32% so với năm 2011. Riêng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.500 tỉ đồng, đạt 109%chỉ tiêu thành phố phấn đấu, tăng 40% so với cùng kỳ, ước có trên 4,2 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch tại thành phố Vũng Tàu.
 
          Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), ước thực hiện 7.350 tỉ đồng, đạt 104% khế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngư nghiệp 3.420 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác Hải sản đạt 162.000 tấn; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 39 tỉ đồng  đạt 111% kế hoạch.
 
          Thu ngân sách đạt trên 3.640 tỉ đồng, đạt 131% kế hoạch.
 
         Hoạt động Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thành phố quan tâm triển khai thực hiện, trong năm Tỉnh bố trí vốn đầu tư 61 công trình với số vốn trên 160 tỉ đồng. Thành phố tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công mới các công trình cơ bản đạt tiến độ đề ra, đã giải ngân được  khoảng 155,5 tỉ đồng, đạt 96,85%.kế hoạch vốn.
 
          Công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố là 410 công trình, với số vốn 452,39 tỉ đồng, ước giải ngân trên 296 tỉ đồng, đạt 65,6% kế hoạch vốn; Riêng nguồn vốn thành phố phân cấp cho Phường, Xã là 34 tỉ đồng, đến nay các đơn vị đã hoàn thành thi công và giải ngân 100%
         
          Đối với vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đăng ký là 6.362,4 triệu USD, tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 4,08%; dự án đầu tư bắng nguồn vốn trong nước 39.028 tỉ đồng, tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 22,4% so với số vốn đăng ký. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, bên cạnh đó một phần khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
 
        Lĩnh vực y tế , giáo dục, văn hóa xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, và tội phạm hình sự giảm so với năm trước.
  
          Phát huy những kết quả, và thành tích đã đạt được, đồng thời nỗ lực khắc phục những tồn tại yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2012, đảng bộ và nhân dân Thành phố Vũng Tàu ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013.
 
Tin Bài & Ảnh: Mã Hồng
               BBT.