Liên Kết Website Liên Kết Website
Tin du lịch Tin du lịch
Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch
02:17 | 31/01/2021 Print   E-mail    

Thực hiện văn bản số 5055/BVHTTDL-VHCS ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; văn bản số 622/UBND-VP ngày 20/01/2021 của UBND Tỉnh về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.  Nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Sở Du lịch có văn bản số 98/SDL-QLPTDL ngày 25/01/2021 đề nghị Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh các nội dung liên quan.

Theo đó đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch nghiêm túc triển khai quy trình phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm túc triển khai, thực hiện các Hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 như: Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020 của Tổng cục Du lịchvề việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch và Quyết định số 474/QĐ-TCDL ngày 01/5/2020 của Tổng cục Du lịch sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch”.

Các cơ quan liên quan sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch

Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch hàng ngày tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch (http://safe.tourism.com.vn). Cũng như xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, khách sử dụng dịch vụ tại đơn vị. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đặt tờ rơi, hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại nơi đón tiếp, các khu vực công cộng và khu vực dịch vụ.

Yêu cầu khách du lịch phải mang khẩu trang khi tham gia các hoạt động du lịch, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia lễ hội theo hướng dẫn của ngành y tế.

Sở Du lịch đã đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên và các quy định khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm duy trì thương hiệu Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là điểm đến an toàn, hấp dẫn, vì sức khỏe cộng đồng. Sở Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Trong quá trình triển khai, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc cần được giải đáp, đề nghị liên hệ Sở Du lịch, SĐT: 02543. 836 888 để được hỗ trợ./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu