Thông báo Thông báo
Thông báo thời gian cưỡng chế, di dời các bè nuôi trồng thủy sản lấn chiếm đất mặt nước trên các sông thuộc thành phố Vũng Tàu.
08:22 | 11/05/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo thời gian thực hiện cưỡng chế, di dời các bè nuôi trồng thủy sản lấn chiếm đất mặt nước trên các sông thuộc Thành phố Vũng Tàu trong trường hợp các hộ không tự giác chấp hành, cụ thể sau:

+ Đợt 1: Ra quân cưỡng chế, di dời các hộ NTTS cố tình vi phạm khu vực phường Thắng Nhất và Rạch Dừa:

               Phường Thắng Nhất: từ ngày 24 - 28/6/2020.

               Phường Rạch Dừa: từ ngày 01 - 11/7/2020.

+ Đợt 2: Ra quân cưỡng chế, di dời các hộ NTTS cố tình vi phạm khu vực phường 12 và xã Long Sơn: từ ngày 21/7 - 30/8/2020.

UBND Thành phố Vũng Tàu yêu cầu các hộ dân khẩn trương thu hoạch sản phẩm, chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản trước thời gian trên và có biện pháp, phương án di dời, tháo dỡ bè, trả lại đất mặt nước đã lấn chiếm.

Đến thời gian trên, các hộ dân không tự giác di dời, UBND Thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức kiểm kê, niêm phong và cưỡng chế, di dời các bè. Mọi chi phí phát sinh cũng như thiệt hại về tài sản, vật nuôi trong quá trình thực hiện cưỡng chế, các hộ dân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT