Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
TP Vũng Tàu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 12%
02:49 | 10/01/2012 Print   E-mail    

Theo đó, năm 2012 TP.Vũng Tàu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP (không tính dầu khí) là 12%; thu hút khoảng 2,95 triệu lượt khách; thu ngân sách 3.281 tỷ đồng, trong đó thu thuế 2.640 tỷ đồng; chi ngân sách hơn 1.352 tỷ đồng. Về xã hội, thành phố phấn đấu giảm 770 hộ nghèo, 94% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, mức giảm sinh 0,3%0.

Tại hội nghị, UBND TP. Vũng Tàu giao trách nhiệm cho Chi cục thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được HĐND thành phố giao năm 2012. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các phường, xã, Đội thuế và cán bộ thu thuế về quy trình thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đề ra các biện pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu thuế. Giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành phố điều hành ngân sách bảo đảm đủ vốn cho các nhiệm vụ chi được HĐND thành phố phê chuẩn.