Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Phát động phong trào thi đua là động lực phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính, trị trật tự an toàn xã hội.
09:14 | 24/04/2013 Print   E-mail    

 

                Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân đồng thời tạo động lực thúc đẩy tinh thần, vật chất, hăng say tham gia lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đạt được trong những năm qua, tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhà nước giao năm 2013. UBND thành phố Vũng Tàu đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013) tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã...
 
 
​         Nội dung của phong trào thi đua là: thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2013 và 5 năm (2011-2015) theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V đề ra, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc,  đẩy mạnh và biểu dương những nhân tố, tấm gương điển hình trong phong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công tác thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố Vũng tàu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là thành phố du lịch “xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng”, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh và hiện đại…
 
 
            Về chỉ tiêu cụ thể: trong lĩnh vực kinh tế tổng doanh thu thương mai-dịch vụ: 60.500 tỷ đồng, công nghiệp: 45.000 tỷ đồng, nông nghiệp: 35,5 tỷ đồng, ngư nghiệp: sản lượng khai thác 165.000 tấn. Về tài chính: tổng thu ngân sách: 3.336.372 tỷ đồng, tổng chi: 1.048.274 tỷ đồng. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội: phấn đấu 82,5% thôn, ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, 94% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong giáo dục: tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ so với nhóm tuổi là 19,4%, mẫu giáo là 81,6% , số học sinh phổ phông đạt 52.007 học sinh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,5%, mức giảm sinh: 0,3%o, giải quyết việc làm cho 7.980 người (trong đó tạo làm mới là 4000 người), tỷ lệ hộ nghèo/tổng số hộ dân chuẩn tỉnh là 1,57%, tỷ lệ hộ nghèo/tổng số dân chuẩn quốc gia là 0,34%. Trong lĩnh vực môi trường: 100% dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh, các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải, rác sinh hoạt, chất thải bệnh viện được thu gom và xử lý 100%. Phấn đấu nâng cao chất lượng tuyển quân và giao quân đạt 100%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiềm chế tai nạn giao thông nhiêm trọng….
 
 
Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được chia thành 3 đợt: đợt 1 từ 1/4/2013 đến 1/6/2013, đợt 2 từ 1/6/2013 đến 2/9/2013 và đợt 3 từ 2/9/2013 đến 30/12/2013. Để phong trào thi đua đạt được kết quả cao, UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phường, xã khi phát động phong trào cần căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và các phong trào thi đua của Tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch theo từng thời điểm, lựa chọn các đề tài, đề án tiêu biểu của đơn vị có tính khả thi để đăng ký thi đua, phấn đấu thực hiện, lấy mốc các ngày lễ lớn trong năm để phát động phong trào thi đua…
 
 Với mục đích và ý nghĩa lớn lao, chúng ta cùng tin tưởng đợt phát động thi đua sẽ được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi, có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, cùng toàn thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013.
 
                                                                                    Bài, ảnh Dung Đoàn
                                                                                               BBT.