Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, xã, khu phố, thôn năm 2013.
10:21 | 08/10/2013 Print   E-mail    

 

 
              Sáng ngày 8/10/2013, tại hội trường UBND thành phố, Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, xã, khu phố, thôn năm 2013. Tham gia lớp tập huấn là gần 200 cán bộ thuộc Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố, các hội, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách giảm nghèo các phường, xã, khu phố, thôn trên địa bàn thành phố.
 
 
               Trong hai ngày diễn ra lớp tập huấn, các cán bộ được nghiên cứu các nội dung: định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 và nội dung chủ yếu của chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; triển khai nghị quyết 01 NQ-TU ngày 8/12/2011 của tỉnh ủy về công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và nghị quyết 09/NQ-TU ngày 16/7/2012 của Thành ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; phương pháp xây dựng kế hoạch giảm nghèo; những nội dung cơ bản về theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động giảm nghèo; hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hướng dẫn truyền thông về giảm nghèo cấp xã, huyện; hướng dẫn xây dựng, thực hiện và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và giảm nghèo; hướng dẫn kỹ năng điều hành “đối thoại hỗ trợ giảm nghèo”; các chính sách hỗ trợ về giáo dục cho con hộ nghèo …
 
Báo cáo viên Phạm Minh Ân – Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội
 Sở LĐTB-XH tỉnh BR-VT
 
                 Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở trong việc rà soát, xác định và cập nhật dữ liệu hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để làm cơ sở cho việc xây dựng, thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương cơ sở mình thực hiện tốt các chương trình dự án giảm nghèo năm 2013 và những năm tiếp theo.
 
Tin, ảnh: Dung Đoàn
BBT.