THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

Triển khai thực hiện kiến nghị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tăng cường công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện, hướng dẫn công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Văn bản số 728/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai, rà soát chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid-19

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu lãnh đạo, chỉ đạo công tác giao nhận quân năm 2021

Đọc tiếp »