Thành phố Vũng Tàu nằm ở phía Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ; Có 4 mặt giáp biển và sông rạch; Phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông ; Phía Tây giáp Vịnh Gành Rái ; Phía Bắc giáp thành phố Bà Rịa, huyện...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong suốt 15 năm qua đã đạt được những kết quả thiết thực...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 25/7/2013, tại hội trường Thành ủy (số 76, Trương Công Định), liên cơ quan Phòng tài chính – Kho bạc nhà nước thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ quản lý, kiểm soát cam...

Đọc tiếp »

UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015, có tính đến năm 2020

Đọc tiếp »